preskoči na sadržaj

Obrtničko - industrijska škola u Imotskom

Login
Tražilica
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi

Dnevne novosti
Anketa (mala)
e-upisi su ispunili moja očekivanja
Zaštita osobnih podataka

vijesti
ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR?
Pere Lončar / datum: 14. 2. 2020. 11:15

ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Detaljnije: https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka


[OPŠIRNIJE]POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
Pere Lončar / datum: 14. 2. 2020. 11:31

Obrtničko-industrijska škola Imotski

 - je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Škola).

Škola u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke učenika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti , zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih suradnika Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.

-U obradi osobnih podataka Škola osobitu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

-Ovom politikom o zaštiti privatnosti Škola ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni i njihovim pravima.

Tko smo mi?

Osnivač: Splitsko-dalmatinska županija

Obrtničko- industrijska škola Imotski je školska ustanova, osnovana 1991. Godine. Škola obavlja djelatnost tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja svojih polaznika. Obrtničko-industrijska škola Imotski ima sjedište u Imotskom, u ulici Bruna Bušića 59. Obrtničko-industrijska škola  Imotski upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060164850, osobni identifikacijski broj (OIB): 10013928386.

Kontaktni podaci škole:

TELEFON:  021 842333

TELEFAKS: 021 670055

E-MAIL:  www.ss-obrtnicko-industrijska-imotski.skole.hr

WEB STRANICA: ured@ss-obrtnicko-industrijska-imotski.skole.hr

Svrha obrade osobnih podataka:

Škola osobne podatke učenika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti, odraslih polaznika, zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih suradnika, osoba koje se nađu u prostorijama Škole ili se na neki drugi način smatranju ispitanicima u smislu Uredba  obrađuje u sljedeće svrhe:

- za potrebe provedbe postupka upisa učenika u trogodišnji program Škole

-za potrebe provedbe upisa odraslih polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih i programe prekvalifikacije

- za potrebe ostvarivanja prava i obveza polaznika odgojno-obrazovnih programa Škole

- za potrebe vođenja propisanih dokumentacija i evidencija

-za potrebe provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa

-za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora, te realizacije prava i obveza na temelju ugovora s vanjskim suradnicima škole.

-za potrebe provođenja sustava videonadzora

 Pravna osnova obrade  

Poštovanje pravnih obveza i izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade:

Škola osobne podatke učenika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti ,odraslih polaznika, zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i članova školskog odbora obrađuje na osnovi  :

 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakona o radu, Zakona o računovodstvu, Zakona o ustanovama, na osnovi pravilnika te svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koje je Škola na temelju svojih zakonskih i pravnih obveza dužna provoditi

   -Ukoliko je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza, te ukoliko je ispitanik dužan pružiti te podatke, Škola će ispitanika upoznati s posljedicama nepružanja traženih podataka.(Npr. ukoliko je zakonska obveza škole da prilikom upisa učenika prikupi neki podatak, a učenik ne želi pružiti taj podatak, Škola će izvjestiti učenika da u slučaju uskrate traženog podatka neće moći izvršiti upis.)

Obrada osobnih podataka na temelju ugovora:

Škola će obrađivati osobne podatke vanjskih suradnika i dr. ispitanika na temelju ugovora ukoliko je ispitanik jedna od strana ugovora, te ako je obrada nužna za izvršavanje tog ugovora ili kako bi se poduzele određene radnje koje prethode sklapanju ugovora. (npr. ugovor o djelu s vanjskim suradnicima)

Obrada osobnih podataka na temelju suglasnosti ( privole ispitanika):

Škola će za obradu osobnih podataka tražiti suglasnost (privolu) ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. Za javnu objavu imena i prezimena učenika, za fotografiranje i snimanje učenika, za objavu fotografija  na web stranici Škole  i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

Povlačenje privole od strane ispitanika neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Škole kao voditelja obrade:

Obrtničko-industrijska škola Imotski koristi sustav videonadzora .

Škola objavljuje grupne fotografije učenika nastale na školskim priredbama, na službenim stranicama Škole. Pravna osnova za ovakvu obradu je legitimni interes škole (ne privola) ukoliko se radi o priredbama i aktivnostima predviđenima kurikulumom, te ukoliko se ne radi o izdvojenim pojedinačnim fotografijama. Škola će prije takve objave obavjestiti ispitanike.

Korištenje sustava videonadzora

Svrha obrade osobnih podataka putem videonadzora je zaštita osoba i imovine.

Pravni temelj za obradu je legitiman interes Škole kao voditelja obrade.

Sustavom videonadzora obuhvaćen je ulaz i unutarnji prostor škole. Sustavom videonadzora nisu obuhaćene prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

Na ulasku u perimetar snimanja jasno je naznačena obavijest da je objekat pod videonadzorom, na kojoj su istaknuti podaci o voditelju obrade i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava .

Škola video snimke može dostaviti nadležnim tijelima kao što su policija i sud ako je to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.

Škola će snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvati najviše šest mjeseci, a po potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.

Korištenje kolačića (cookies)

  • na službenim internetskim stranicama Škole  koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
  • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
  • na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.  

Primatelji osobnih podataka:

Škola osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o izvršavanju  zakonske obveze škole te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi i dr. temeljem njihovog zahtjeva.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka:

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Škola je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Školu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje privola korisnika, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

  1. podaci o postojećim korisnicima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 12 mjeseci nakon prestanka;
  2. podaci o potencijalnim korisnicima: 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

Prava ispitanika:

Obrtničko-industrijska škola Imotski poštuje i osigurava sljedeća prava ispitanika:

- pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)

- pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Školi)

- pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)

- pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Škola može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)

- pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Školi ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka  u vidu zahtjeva za utvrđivanje povrede osobnih podataka

- pravo na povlačenje privole  za obradu podataka temeljenu na privoli, u bilo kojem trenutku, s tim da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja

- pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Škole u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)

- pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Izvori  podataka

Škola osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih  zakonskih zastupnika , javnih registara te od trećih osoba (npr. druge škole).

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti službeniku za zaštitu podataka Obrtničko-industrijske škole Imotski  putem email adrese:

                                         ivan.zuzul@skole.hr


[OPŠIRNIJE]RSS


Static HTML
preskoči na navigaciju