preskoči na sadržaj

Obrtničko - industrijska škola u Imotskom

Login
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi

Dnevne novosti
Anketa (mala)
e-upisi su ispunili moja očekivanja
Zaštita osobnih podataka

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NASTAVNIK/NASTAVNIK PSIHOLOGIJE
Autor: Pere Lončar, 3. 1. 2021.

 IMOTSKI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 13 sata tjedno

 2 smjene

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.1.2021.

 8.1.2021.


Posloprimac


 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


 opis posla: nastavnik psihologije
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Uz opće uvjete iz Zakona o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105., stavkom 7.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi., te  člankom 2., red. br. 12. Pravilnika  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96, 80/99) 
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu s osobnim podatcima ( ime i prezime, adresa prebivališta,
broj telefona/mobitela, e-mail adresa) potrebno je priložit:
    -životopis
   -preslik dokaza o stručnoj spremi (diploma)
   -preslik domovnice
   -preslik rodnog lista
   -preslik uvjerenja(potvrde) o stečenim pedagoškim kompetencijama
   -prelik elektronskog zapisa ili potvrdu iz evidencije HZMO-e ( ne starije od 8 dana od raspisivanja
    Natječaja)
   -preslik uvjerenja nadležnog Suda da  podnositelj  prijave nije pravomoćno osuđivan niti da se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a kao zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom podnose se putom pošte u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči i web stranici HZZ-e i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu:
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom, 21260 Imotski, Bruna Bušića 59 (za Natječaj).
Prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na Natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola (m/ž).
Kandidati koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužni su uz prijavu na Natječaj priložiti odgovarajuće rješenje nadležnog  tijela o priznavanju istovrijednosti sukladno odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03), te Zakona o reguliranim profesijama  (NN 82/15).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima na mrežnim stranicama Škole.
PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU
Kandidati koji se prijave na Natječaj i ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate prema posebnim propisima (Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92) i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida (NN 157/13)  dužni su se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo te priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Osobe iz članka 102., st. 1., 2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na Natječaj trebaju dostavit dokaze iz članka 103., st. 1. ovog Zakona, a poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Prema odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Školi kao voditelju zbirke podataka da dostavljene podatke može obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka.
VREDNOVANJE KANDIDATA
Prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Obrtničko-industrijske škole u Imotskom, poveznica http://ss-obrtnicko-industrijska-imotski.skole.hr/ Škola će provesti vrednovanje kandidata prijavljenih na Natječaj, odnosno testiranje, a termin testiranja i izvori za pripremanje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://ss-obrtnicko-industrijska-imotski.skole.hr/.
Škola nema obvezu povrata priložene natječajne dokumentacije.
Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja se  prilažu u neovjerenoj preslici , a kandidat primljen na rad po Natječaju dužan je Školi po pozivu dostaviti originalne dokumente ili njihove ovjerene preslike.
POSLODAVAC
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom, 21260 Imotski, Bruna Bušića 59
Kontakt: pisana zamolba na adresu Škole

 

Poslodavac

 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM

  • pismena zamolba: Obrtničko-industrijska škola u Imotskom,B.Bušića 5
[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju